V neděli 4. října 2020 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali krásnou slavnost prvního svatého přijímání. Bezprostřední příprava dětí začala již v březnu tohoto roku, ale vzhledem k pandemii koronaviru bylo nutno slavnost přeložit z původního červnového termínu na říjen. Všech deset dětí výborně zvládlo přípravu, potom také závěrečné přezkoušení a první svátost smíření.

V neděli byl nádherný den, dětem to moc slušelo, a celá slavnost se nesla v radostném a pokojném duchu. Rodiče i děti se zapojili do slavnosti – rodiče četli čtení, modlitbu otce na začátku a modlitbu matky na konci mše svaté. Děti měly zase na starosti přímluvy, obětní dary a společně se ještě pomodlily modlitbu před prvním svatým přijímáním, které tentokrát přijímaly na ruku. Po mši děti poděkovaly otci Petrovi a panu katechetovi Alešovi, který je připravoval v hodinách náboženství. Potom ještě následovalo nezbytné focení a děti na závěr byly ještě pozvány na faru, kde dostaly upomínky na jejich slavný, velký den.