V neděli 26. září 2021 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali slavnost prvního svatého přijímání. Stejně jako v loňském roce byla i letos slavnost po domluvě s rodiči přesunuta z důvodu koronaviru až na září.

Všech devět dětí absolvovalo přípravu, nakonec i závěrečné přezkoušení, které děti zvládly na výbornou, a tak se z kandidátů stali naši superstar. V sobotu je čekal nácvik na nedělní slavnost a také první svátost smíření. Pak už jsme se těšili na nedělní slavnost. Byl krásný den. Průvod dětí a rodičů s kněžími Petrem a Pavlem a asistencí a vyšel v 11.00 od fary. Kostel byl zaplněný do posledního místa. Po úvodním pozdravu P. Petra přečetl jeden z tatínků úvodní modlitbu tatínka, kde byla vyjádřena vděčnost Bohu za tento slavný okamžik. Stejně tak i čtení měli na starosti rodiče. Po evangeliu pan farář připomněl důležitost a krásu prvního setkání člověka s Bohem ve svatém přijímání, přičemž potom nechyběl ani příběh pro děti na povzbuzení. Po promluvě už děti obnovily svůj křestní slib spolu s přítomnými a obnovu zakončily přímluvami.

Ke svatému přijímání přistupovaly děti jako první – nejdříve děvčata a potom chlapci. Před závěrečnou modlitbou jedna z maminek přečetla modlitbu maminky, ve které se mimo jiné dovolávala přímluvy Boží Matky Panny Marie za tyto děti. Po ohláškách, poděkování kněžím i panu katechetovi Alešovi, nezbytném společném focení, byly nakonec dětem na faře předány dárky a upomínky na jejich slavný den. Prožili jsme krásnou slavnost a dětem přejeme, aby na cestě s Bohem vydržely!