O včerejší neděli 18. června jsme slavili v naší křepické farnosti slavnost 1. svatého přijímání. Na tuto slavnost se připravovaly děti s panem farářem jednak v hodinách náboženství, a potom také při dětských bohoslužbách v kostele. Děti musely vyplňovat pracovní listy, občas s některými otázkami museli pomoci i dospělí. Na konci této přípravy čekalo děti přezkoušení na faře, a protože děti byly výborně připraveny, všichni dostali z přezkoušení jedničku, a z osmi kandidátů se tak stali superstar (jmenovitě – Justýnka, Lucinka, Anička, Natálka, Anička, Eliška, Verunka a Oliver). V sobotu se všichni aktéři sešli na domluvu a nácvik, a děti čekala jejich první svátost smíření. A už jsme se mohli těšit na neděli. Jako tradičně rodiče, děti i kněz se sešli před školou, kde děti poděkovaly panu faráři za přípravu a předaly mu kytici květů a dárkový koš. Kytici dostal i pan jáhen, který nebyl přítomen ze zdravotních důvodů. Krátce po půl desáté se průvod vydal do kostela. Rodiče i děti se zapojili do liturgie – rodiče četli modlitby i čtení, děti měly na starosti přímluvy a obětní dary. V promluvě kněz zmínil postavu sv. Krištofa a legendu o něm a vysvětlil dětem, že ony budou jako Krištof od tohoto dne také nositelem Krista, a že jako Krištof budou sloužit tomu nejmocnějšímu a nejsilnějšímu, což je pochopitelně Ježíš. Po promluvě děti obnovily svůj křestní slib, následovaly přímluvy a přinesení obětních darů. Mše svatá pak pokračoval obvyklým způsobem s tím rozdílem, že těsně před svatým přijímáním se děti společně pomodlily modlitbu před přijetím eucharistie. A to už nastal ten slavný okamžik – první svaté přijímání. Po mši se děti ještě s panem farářem vyfotily a potom se odebraly na faru, kde je čekalo ještě malé pohoštění, a kde dostaly upomínky na jejich slavný den. Slavnost se vydařila a teď už je třeba dětem především přát, aby jim to vydrželo!