Do farnosti jsem nastoupil 1. 10. 1988. Na dnešní poměry je farnost vcelku dobrá. Návštěvnost v kostele: neděle asi 250 lidí, všední den asi 70 lidí. Je radostný poměrně vysoký počet dětí školou povinných, u mládeže je to početně slabší. Mladé křesť. rodiny naděje farnosti.
Život ve farnosti: Probíhá 1. rok desetiletí duch. obnovy – Mariánský rok a rok věnovaný bl. Anežce české – služba životu.
Vánoce 1988: Po dlouhém čase asi po 20 letech slavila farnost narození Spasitele půlnoční mší svatou. Této mše sv. se zúčastnilo asi o 100 lidí více, než v neděli. Je tedy dost lidí, kteří přijdou jen na vánoce.

1989

V tomto roce byla v kostele zdvojena okna. Tato úprava přispěje k zateplení celého kostela. Materiál stál asi
6 000 Kčs, práci vykonali zdarma muži, kteří chodí do kostela.
Z věže byly sundány značně poškozené pískovcové ozdoby, zvětralé kousky padaly na zem a ohrožovaly zdraví a životy lidí. S uměleckými řemesly byla sjednána oprava.
Duch. stav farnosti: Duchovní život byl zaměřen k II. desetiletí duch. obnovy národa. Tento rok byl pod patronací K. M. Hofbauera a Jan Nep. Neumanna. Téma roku: Život z víry. V rámci roku byly pravidelné pobožnosti - zamyšlení nad naší vírou, pobožnost k českým patronům, devítidenní duch. obnova, poutě na Mariánská místa, ale i do Tasovic, Brna, Prahy a u příležitosti svatořečení Anežky Přemyslovny i do Říma (2 osoby) a do Tišnova (2 autobusy). Počet dětí přihlášených do náboženství 31. U prvního sv. přij. 9. Svatých přij. se podalo asi 23 tisíc, tj. o 4 tis. Více než minulý rok. Pokřtěných dětí 7. Pohřbů 16 a 4 kremace, Svátost nemocných přes 100 lidí. Sňatky byly 4.
V srpnu byli ve farnosti ustanoveni noví kostelní hospodáři. Karel Smékal, Cyril Rotter, Zdeněk Bartl, Jaroslav Himer. Odcházející Vojtěch Rotter a Josef Bartl vykonávali obětavě službu hospodářů od r. 1958.
Události v církvi:
V tomto roce byly po dlouhém jednání obsazeny biskupské stolce v Litoměřicích, a to ThDr. Josefem Kouklem, toto obsazení bylo po 17 letech. Olomoucký arcibiskupský stolec byl obsazen ThDr. Františkem Vaňákem. Tento stolec byl volný asi 1 rok. Na Slovensku byl vysvěcen na biskupa Fr. Tondra. Toto se událo ve dnech 26. a 27. srpna.
Události v naší zemi:
V tomto roce v listopadu na základě brutálního zásahu složek bezpečnosti vystoupil nárok proti totalitnímu systému KSČ. Tento systém byl lidmi země odstraněn. Této změně se říká sametová revoluce, protože zlý a špatný systém byl odstraněn ne násilím, ale silou lidu požadující spravedlnost, svobodu, demokracii. Věříme, že i život a možnosti církve u nás se změní. Bude ale třeba hodně opravdových křesťanů.