1990 – události v církvi
Po mnoha letech byly obsazeny všechny biskupské stolce. 13. února bylo oznámeno jmenování brněnského biskupa a 31. března byl vysvěcen. Je jím biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Na jeho cestě mu vyprošujeme Boží pomoc v započatém díle.
Všichni věřící s toužebným napětím očekávali 21. – 22. duben. Den, kdy poprvé v historii v Československu na pozvání prezidenta p. Václava Havla přijel navštívit naši vlast Svatý otec Jan Pavel II. Mnoho lidí v celé zemi sledovali mše svaté, které Svatý otec sloužil v Praze, na Velehradě a v Bratislavě. Díky televizi mohli jeho pokojnou tvář a laskavý hlas sledovat miliony lidí nejenom u nás, ale i v zahraničí. Z naší farnosti se na Velehrad vypravilo 65 poutníků. I přes nepřízeň počasí se vrátili nade všechno šťastni, spojeni jedinou vírou.
Na přelomu roku se v Praze konalo setkání věřící mládeže z celé Evropy pod vedením bratrů z Taize. Od nás jelo 6 mladých lidí. Plni Boží milosti se o své zážitky s ostatními rozdělili v kostele, ale to už se píše rok 1991. Během roku byla obnovena činnost mnoha řeholních společenství. Je to dobře, protože je potřeba, aby víra přestala být záležitostí kostela a navrátila se do všedního dne, tzn. do škol, pracovišť , nemocnic, kultury, literatury.

Události v zemi
Volby do zákonodárných orgánů proběhly v měsíci červnu. Z těchto voleb vyšlo s nejlepším výsledkem v České republice Občanské fórum (OF) a ve Slovenské r. Veřejnost proti násilí (VPN). Na podzim byly volby do zastupitelských orgánů. V Uherčicích s převahou zvítězila Lidová strana.
Název naší vlasti se změnil na Československou federativní republiku (ČSFR).

Václav Fišer, děkan