1991 – 2. díl
Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.
Velká a významná událost roku v naší farnosti začala 16. března v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, kde byl vysvěcen na jáhna náš František Alexa. Vysvěcen na kněze byl brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem 7. září. Primiční mši svatou sloužil v Uherčicích 8. září na volném prostranství před kostelem. Pro novokněžské požehnání si přišli nejen naši farníci, ale i mnoho věřících z okolí. Promluvu k lidem měl P. Slavoj Alexa, Františkův bratr. Prvním působištěm novokněze je Žďár nad Sázavou. Vyprošujeme mu hodně darů Ducha svatého. V tomto roce probíhala oprava kostelní věže. Byly obnoveny její pískovcové ozdoby a provedeny nátěry. Též bylo opraveno průčelí kostela. Celková cena činila 280 289 korun. 156 000 zaplatila pojišťovna. Na faře byla vyčištěna a obnovena činnost studny.
Události v církvi
1. června byl uveden do úřadu nový pražský biskup Miloslav Vlk. Slavnostního obřadu se zúčastnil i prezident ČSFR Václav Havel. 11. – 12. června v Olomouci proběhla Biskupská konference ČSFR. Janem Pavlem II. byli jmenováni noví světící biskupové, a to: Mons. Petr Dubovský v Bánské Bystrici, František Rábek v Nitře, Antonín Liška v Českých Budějovicích, Jaroslav Škarvada v pražské arcidiecézi. Nitranský biskup Ján Chryzostom Korec byl jmenován novým kardinálem. Ve dnech 28. 11. – 14. 12. se konal v Římě mimořádný synod evropských biskupů, za účelem nastínění nové cesty evangelizace v Evropě po pádu komunismu.
Události v zemi
V březnu proběhlo celostátní sčítání lidu. K římsko-katolickému vyznání se přihlásilo 46,4 % lidí, bez vyznání 29,5 %. Stalo se již samozřejmostí, že naši lidé volně cestují do ciziny a stejně samozřejmé jsou i cesty našich biskupů, věřících a politiků do Vatikánu. Stále není vyřešen a schválen zákon o navrácení církevního majetku, který byl zestátněn po roce 1948. Začíná se projevovat snaha o zpochybnění správnosti navrátit obnoveným řeholním řádům jejich objekty. Přitom jsou některé v dezolátním stavu a jejich opravy budou stát nemalé částky. Bylo by potřeba, aby na politické scéně pracovalo více křesťanů, kteří by se o právo církve zasadili.
Objevují se snahy některých politických stran o rozdělení naší vlasti na stát Čechů a Moravanů a stát Slováků.