1991
Rokem 1991 nás provázela blahoslavená Zdislava, paní svatého života. Této patronce rodin, ale i otázkám výchovy dětí od útlého věku až k dobrému vztahu k manželství, byla věnována duchovní setkání v kostele. Naši mladí se rozjeli na pouť do Křižanova, kde se bl. Zdislava narodila. Tam se také konala diecézní pouť rodin, ukončená hrou „Dobrá paní Zdislava“. Tento rok mladí farníci prožívali více křesťanských setkání.
- 4. května se zúčastnili v Brně Postgenfestu, kde poznali hnutí „Mladí za sjednocený svět“
- 29. – 30. června v Třebíči Mezinárodní festival mládeže Kána 91, jehož duchovní vedení bylo svěřené do rukou Ježíše a Marie
- V srpnu se uskutečnilo celosvětové setkání mládeže v Čenstochové, které vyvrcholilo setkáním se svatým Otcem. Z našeho společenství jelo 11 chlapců a děvčat. O své zážitky se s námi podělili 18. srpna v našem kostele. Co jim setkání dalo? Poznání, že Boží láska nezná hranic, vědomí, že křesťanství má velkou šanci přispět ke sblížení všech lidí světa.
- 16. listopadu poprvé v Uherčicích proběhlo setkání mladých křesťanů z okolí
- Pro školní mládež byly organizovány prázdninové tábory.
Další duchovní a kulturní akce farnosti
- V měsíci březnu se po tři soboty konala duchovní obnova mládeže, rodin a ostatních.
- 19. května se zúčastnili zástupci hnutí Focolare setkání v Bratislavě na téma „Cesta k jednotě světa“
- 12. srpna společná Mariánská pouť v Žarošicích
- 7. prosince ve večerních hodinách jsme oslavili svátek Neposkvrněného početí Panny Marie pobožností zvané Večeřadlo. Mezi nás jsme pozvali Pannu Marii. Chvíle prožité s naší Matkou byly krásným zážitkem.
- O vánočních svátcích nás navštívil a předvedl své dílo ve vánočním koncertu kostelní sbor ze Starého Lískovce.
- Návštěvy divadel: Hry o Marii, Zvěstování Panně Marii
V naší farnosti bylo do Boží rodiny svatých křtem přijato deset dětí a jeden dospělý. Svátost manželskou přijalo sedm párů snoubenců, zlaté výročí svatby oslavily dvě manželské dvojice. Na věčnost od nás odešlo čtrnáct farníků.
15. září přijalo poprvé do své duše Tělo Pána Ježíše pět dětí. Byl to svátek celé farnosti. Kéž by zůstaly Kristu Pánu věrné po celý život.
Během roku bylo podáno 26 300 svatých přijímání.
I v tomto roce probíhala výuka náboženství ve škole a jak je už u nás zvykem, pondělní mše sv. patřily jim.
Každý čtvrtek se na faře modlil společně sv. růženec a probíralo se Písmo svaté.
V pátek se u pana faráře schází mladí.