Politické události a změny roku 1992
Celý rok byl v zajetí politické nesnášenlivosti mezi českými a slovenskými vládními představiteli. Nová česká vláda, pod vedením předsedy Václava Klause, ještě před svým zvolením jasně ukázala, že její politická a hospodářská orientace bude silně pravicová, bez možných ústupků. Pro slovenskou vládu, vedenou předsedou Vl. Mečiarem tento směr nebyl přijatelný. Mezi oběma vládami nastalo vzájemné osočování a očerňování. Tak se stalo, že se snaha po vzájemném pochopení a tak důležitá tolerance mezi oběma stranami zcela vytratila. Federální shromáždění bylo zcela nefungující, po vyhlášení svrchovanosti nejdříve Slovenska a pak i České republiky, rezignoval na svou funkci i prezident státu. Poté byl Václav Havel zvolen prezidentem České republiky a pan Kováč Slovenské republiky. Na konci kalendářního roku jsme se definitivně rozdělili na dva samostatné státy. Někdo byl šťasten, někomu z tohoto kroku mrazilo. U příležitosti tohoto nešťastného kroku vydali v prosinci biskupové Čech a Moravy společný pastýřský list.