V sobotu 18. června 2022 udělí biskup Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení třem jáhnům a jeden kandidát přijme jáhenské svěcení. Při této slavnosti vysvětí biskup Cikrle 250. kněze za dobu svého působení od roku 1990. Stane se jím Josef Janoušek z farnosti Moravské Budejovice.

Po 18. červnu tedy bude možné konstatovat, že v letech 1990-2022 biskup Vojtěch Cikrle vysvětil 252 diecézních a řeholních kněží, udělil 48 svěcení ke stálému diakonátu a vysvětil také své pomocné biskupy Petra Esterku a Pavla Konzbula. Byl rovněž spolusvětitelem dalších sedmi biskupů (např. Jan Graubner, nově jmenovaný pražský arcibiskup, Christoph Schönborn, arcibiskup vídeňský, pozdější kardinál, Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský, Josef Hrdlička, Antonín Basler a Josef Nuzík, pomocní biskupové olomoučtí, Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský).
Knihy svěcení, vedené od založení Biskupství brněnského 5. prosince 1777, vydávají i další zajímavá svědectví. V letech 1777 až 1914 bylo v brněnské diecézi vysvěceno 2849 kněží. Od roku 1915 do dnešního dne přibylo dalších 1193, přičemž jubilejní čtyřtisící kněžské svěcení udělil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle 5. října 2012 Mgr. Josefu Kubešovi. Ke dni 18. 6. 2022 tedy bude v brněnské diecézi vysvěceno 4042 diecézních a řeholních kněží. V současné době působí v brněnské diecézi 242 diecézních a 72 řeholních kněží.

Nejvyšší počet kněžských svěcení v brněnské diecézi udělil její v pořadí osmý biskup ThDr. František Saleský Bauer v letech 1882 – 1904: vysvětil celkem 633 kněží. Po něm následuje šestý brněnský biskup ThDr. Antonín Arnošt Schaffgotsche, který v letech 1842 až 1870 udělil svěcení 477 kněžím.

www.biskupstvi.cz