Před několika týdny vyšla v Karmelitánském nakladatelství kniha s názvem 90 otázek pro exorcistu. Autorem je francouzský kněz Jean-Regis Fropo, který je exorcistou od roku 2005. Zároveň je členem Mezinárodní asociace exorcistů a autorem několika dalších knih, kde se věnuje tématům duchovního boje, uzdravení a osvobození. Není bez zajímavosti, že pouze ve Francii vykonává službu exorcisty asi 110 kněží. Jak autor dodává – potřeba této služby bude narůstat s narůstajícím odklonem lidí od Boha.
V první části své knihy nás autor seznamuje s některými případy ze své praxe. Fropo uvádí, že během své služby exorcisty se věnoval víc jak dvěma tisícům lidí. Na jednotlivých případech je zajímavé sledovat, jaké mohou být příčiny velkých duchovních těžkostí. Ty, kteří jsou zatíženi zlem, rozděluje francouzský kněz do dvou skupin – na aktivní a pasivní. Aktivní skupinu tvoří ti, kdo jsou sami aktivními protagonisty (ezoterika, spiritismus, věštění, čarodějové, šamanismus, okultismus, reiki a další). Do pasivní skupiny patří, kdo jsou obětí nákazy kvůli někomu jinému (předkové, rodina…).
Ve druhé části již padne oněch 90 otázek, které lidé nejčastěji kladou ohledně exorcismu, a na konci knihy jsou uvedeny některé přílohy, jako např. promluvy papežů, otázky ohledně exorcismu Lva XIII., některé důležité modlitby, litanie a další. Kniha je dobrou pomůckou pro ty, kdo se chtějí dovědět něco více o duchovním boji.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2017, přeložila Veronika Matiášková, cena 319 korun.