V těchto dnech si připomínáme 92. narozeniny našeho pana kostelníka Zdeňka Franka. Při této příležitosti jsme ještě s několika farníky a otci Petrem a Pavlem Zdeňka navštívili, abychom mu popřáli. Sraz jsme měli ve čtvrtek 20. července před Zdeňkovým domem, kde ještě Pavel naladil kytaru. Poté, co jsme byli pozváni dál, jsme nejdříve Zdeňkovi zazpívali, a potom za všechny farníky přednesla své přání Růženka, která mu předala kytici květů a otec Pavel ještě předal také dárkový koš. Všichni jsme ještě krátce popřáli a na chvíli zasedli ke stolu, kde už bylo připravené něco dobrého na zub. Zdeňkovi patří velký dík za vzornou a obětavou službu pro naši velkoněmčickou farnost, a věříme, že se i nadále budeme setkávat v našem kostele, i když se už ozývají vzhledem ke Zdeňkově věku všelijaké zdravotní problémy. Však kromě poděkování a různých přání našemu panu kostelníkovi nechybělo od nikoho z nás kromě Božího požehnání, také přání pevného zdraví a síly. Na to jsme si také společně připili! Ať nás všechny dobrý Bůh i nadále chrání a provází, ať žehná naší farnosti a všem, kteří zde žijeme!