Všechny zájemce srdečně zveme na adorační den do kostela sv. Jana Křtitele v Uherčicích. Začátek je ve středu 24. června od 13. - 17.30. Adorace bude zakončena litaniemi a svátostným požehnáním. Poté následuje modlitba sv. růžence a mše svatá v 18.00, která bude obětována na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a Boží ochranu.