V Olomoucké arcidiecézi mají nového arcibiskupa a my jim k tomu moc gratulujeme! Stal se jím dosavadní světící biskup a administrátor arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. V pořadí již 15. olomouckému arcibiskupovi a metropolitovi moravskému vyprošujeme v modlitbě mnoho moudrosti a sil do jeho služby.

Bezprostředně po jmenování biskup Josef vyjádřil poděkování za důvěru a prosbu o podporu ze strany věřících: „Děkuji i vám všem, milí bratři a sestry, kteří jste se více než rok a půl na tento úmysl modlili. Možná se vám ta doba zdála už i dlouhá, byla ale důležitá – prosili jsme za potřebné vlastnosti pro diecézního biskupa. Vím, že je nemám, ale chci do nich s Boží pomocí dorůstat. Budu vám vděčný za spolupráci, trpělivost a podporu lidskou i duchovní.“

Intronizace - uvedení nového arcibiskupa do úřadu - se uskuteční v sobotu 13. dubna 2024.