V neděli 6.3. jsme v naší uherčické farnosti přivítali po křížové cestě manžele Pilerovi, kteří jsou zakladateli neziskové organizace Bakhita, abychom se dověděli něco více o jejich činnosti. Bakhita byla založena v roce 2012 na základě potřeby, která vyplynula z mnoha setkání s lidmi v nouzi. Nejdříve nás Pavla seznámila s tím, jak všechno začalo, s jejich touhou a snahou pomáhat potřebným, Tomáš pak ještě doplnil další informace. Také jsme mohli shlédnout podobenství o milosrdném samaritánovi, protože právě milosrdenství je jedním ze základních pilířů služby této organizace. Dílo se daří šířit dál, na mapě naší republiky je už několik míst, kde jsou ochotní pomocníci a spolupracovníci. Těmto místům se říká B Pointy (B jako Bakhita). Po přednášce jsme si potom mohli zakoupit trička s logem Bakhity na podporu tohoto díla. Více podrobností, zajímavá svědectví a další informace jsou potom k dispozici na stránkách této organizace: www.bakhita.cz.