9. června má svátek svatý Efrém, kterému se také říkalo „Harfa Ducha svatého,“ nebo také „Básník Panny Marie.“ Uvádíme ukázku z jeho hymnu O narození Krista:

Pán k ní přišel, aby se stal sluhou.
Slovo k ní přišlo, aby v jejím lůně mlčelo.
Blesk vstoupil do ní, aby nevyvolal hřmění.
Pastýř k ní přišel, a hle, narodil se Beránek, jenž tlumeně pláče.
Mariino lůno totiž obrátilo role:
Ten, který stvořil všechny věci, vstoupil do něj chudý.
Nejvyšší přišel k ní (Marii), ale vešel s pokorou.
Záře vešla do ní, ale v šatech skromných.
Ten, který štědře rozdává, poznal hlad.
Ten, který napájí, zakusil žízeň.
Nahý a svlečený z ní vyšel ten, který odívá všechny věci krásou.
(Hymnus De Nativitate 11,6-8).

(Převzato z www.radiovaticana.cz)