V měsíci říjnu proběhlo ve vyučování náboženství ve škole ve Velkých Němčicích školní kolo dalšího ročníku soutěže Bible a my. Záměrem této soutěže je poznávání Knihy knih, Písma svatého nebo také Bible, což jsou všechno názvy té stejné knihy. Naši žáci bývají hodně úspěšní nejen v okresních kolech, ale dokonce i v kole regionálním, které je na úrovni kola celostátního. V tomto školním roce v 1. kategorii, což je první stupeň, postoupil Josífek Fojtík a Anežka Rozková. Tématem pro první stupeň je postava Abraháma. Ve 2. kategorii, která zahrnuje 6. a 7. třídu, se podařilo postoupit Veronice Hrdličkové a Anetce Zelené. Druhá kategorie má jako téma Ježíšova podobenství u sv. Lukáše. A ve 3. kategorii potom postoupil Pepík Smetana a Vlasta Hýbl. Tato kategorie má poměrně náročné téma, a sice cesty sv. Pavla ve Skutcích apoštolů. Našim postupujícím blahopřejeme a těšíme se na okresní kolo ve Velkých Pavlovicích 28. listopadu 2018.