Ve středu 26. 11. 2014 se konalo v Nikolčicích okresní kolo soutěže Bible a my. Letos se zúčastnil rekordní počet dětí a mládeže – dohromady 85 soutěžících ve čtyřech kategoriích. Za naše farnosti se zúčastnilo celkem devět dětí. V první kategorii to byli Karolína Rohrerová a Marek Dolíhal z Uherčic, Aneta Furchová a Anna Zámečníková z Velkých Němčic a František Procházka a Jan Vyhlídal z Křepic. Ve druhé kategorii, to je šestá a sedmá třída, soutěžili Klára Jelínková a Klára Homolová a třetí kategorii, tedy osmou a devátou třídu zastupovala Karolína Laušová z Velkých Němčic.

Tématem první kategorie byl Mojžíš, druhá kategorie soutěžila ve vědomostech o Marii, třetí kategorie měla jako hlavní postavu Josefa Egyptského, a ti největší už zápolili ve vědomostech ohledně některých listů z Nového zákona. Nejvíce soutěžících bylo v prvních dvou kategoriích – vždy po dvaceti osmi. Konkurence byla tedy veliká. Poté, co děti odpověděly na testy a porotci začali soutěže bodovat (byli celkem čtyři z různých církví), děti měly svačinu a potom naslouchaly zajímavému povídání Jana Najmana z Hustopečí, který na kole najezdil po Americe neuvěřitelných 8 300 kilometrů.

Po přednášce potom následovalo vyhodnocení jednotlivých kategorií, kdy vždy nejlepších šest se dostalo do finálového kola, a z nich potom dva první postupovali do celostátního kola, které se letos uskuteční v Hustopečích u Brna. Z našich dětí se do užšího finále podařilo probojovat Františku Procházkovi z Křepic a Anetě Furchové a Kláře Jelínkové z Velkých Němčic. Naše děti bojovaly jako lvi, a i když se do celostátního kola nikdo z nich neprobojoval, všichni prokázaly velké vědomosti. Všem dětem patří velké poděkování. Každý soutěžící si potom odnesl domů buďto Nový zákon v mp3 nebo v tištěné podobě. Opět se ukázalo, že Bible, Kniha knih, je knihou, která plným právem fascinuje malé i velké, a která má co říct i lidem 21. století.