Jistý muž se dostal do velkých životních problémů. Tu si vzpomněl, jak mu kdosi říkal, že se stačí pomodlit, otevřít bibli, zabořit svůj prst do této knihy a zcela jistě najde tu správnou odpověď na svůj problém. Pomodlí se tedy, otevře bibli a čte: „Šel a oběsil se.“ Muž zbledne a říká si: „To není možné, něco takového přece Bůh po mně nemůže chtít!“ Proto se znovu pomodlí, znovu otevře bibli, zaboří prst do knihy a tentokrát čte: „Jdi a jednej také tak!“

Maminka se domluví se svým synem, že budou spolu doma mluvit pouze prostřednictvím biblických citátů, aby si lépe procvičili znalost bible. Ráno maminka budí svého syna slovy: „Mládenče, pravím ti, vstaň.“ Syn se ale jenom otočí na posteli a procedí mezi zuby: „Mlč, ženo, ještě nepřišla má hodina!“

Kněz: "Co víte o bibli?"
Ateista: "Pohádky nečtu!"
Kněz: "A víte co je to korán?"
Ateista: "To jsou všechno nesmysly!"
Kněz: "A co si myslíte o budhismu?"
Ateista: "Nic z toho mě nezajímá, protože jsem ateista!"
Kněz: "Pane, vy nejste žádný ateista, vy jste ignorant!"

Karel dostal konečně ve svých 18 letech řidičský průkaz. A protože by se rád projel autem svého otce, tak ho o to požádal. Tatínek mu na to povídá: "Dobře, když si zlepšíš známky ve škole, když budeš číst bibli a když se necháš už konečně ostříhat, tak si o tom můžeme spolu promluvit." Za dva měsíce přišel Karel opět za svým tatínkem, aby mu předložil výsledky svého snažení. Tatínek mu na to řekl: "Jsem Kájo na tebe skutečně hrdý - známky sis skutečně zlepšil, viděl jsem, jak také studuješ bibli, ale ty vlasy máš pořád dlouhé!" "Tati, to je pravda. Dost jsem o tom přemýšlel. Ale Samson měl také dlouhé vlasy, Ježíš nosil dlouhé vlasy, další velcí Boží mužové také nosili dlouhé vlasy..." Na to otec povídá: "To máš naprostou pravdu! A také chodili pěšky!"

Ve vlaku cestuje mladík s dlouhými vlasy a čte bibli. Najednou vykřikne na celé kupé: "Hospodin je veliký, Hospodin je borec, on převedl Izraelity Rudým mořem. Hospodin je borec!" Naproti němu sedí pan profesor, zarytý ateista, který mladíka okamžitě schladí: "To nebyl žádný zázrak. Vždyť dnes se ví, že tam bylo sotva dvacet centimetrů vody!" Mladík se ale nenechá odradit a čte dál. Po chvilce opět zakřičí na celé kupé: "Hospodin je veliký, Hospodin je borec, protože utopil celou egyptskou armádu ve dvaceti centimetrech vody!"

"Přineste mi Bibli!" přikázal představený jednoho kláštera. "Chci, aby tento mladý muž, který k nám chce vstoupit, přísahal na Bibli." Je mi líto, otče," řekl jeden mnich, "ale naši Bibli sežral pes." "Nedá se nic dělat," odpověděl klidně opat, "tak mi přineste toho psa."

Pan Vopršálek potká svého kamaráda a ptá se ho, čím se živí. Ten kamarád mu povídá: "PPProdávám BBBible." "A to tě uživí?" je zvědavý pan Vopršálek. "Uživí mě ttto úppplně v pppohodě." "A jak to děláš, že ti to tak vynáší?" "Úppplně jednoduše. PPPřijdu ke dveřím, zzzakkklepu a řeknu - buďto si kkkoupíe BBBibli, a kkkdyž ne, tttak vám pppřečtttu alespoň jednu kkkapitttolu."

Pan farář probírá s dětmi v náboženství biblický citát, který říká, že "blaženější je dávat než brát." Přihlásí se malý Jirka a povídá: "Můj tatínek se tímto heslem řídí celý svůj život." Kněz je potěšen a hned se malého Jirky ptá: "To je krásné Jirko. A čím je vlastně tvůj tatínek?" "Prosím, můj tatínek je boxer!"

V jednom klášteře staví jedna velká firma. Protože zbylo hodně polévky, sestra představená poslala kuchařku s hrncem polévky, aby ji rozdělila dělníkům. Ta vezme hrnec a cestou si říká, že dělníky nejdříve trochu vyzkouší, jestli znají něco z Bible. Postaví se a zakřičí na mistra: "Znáte Pontia Piláta?" Mistr zakřičí dolů směrem k dělníkům: "Znáte někdo Pontia Piláta?" "A proč?" ozve se zespoda. "Ále, je tu jeho stará a přinesla mu jídlo!"