Pan farář vypráví v hodině náboženství na střední škole mládeži o ctnosti statečnosti a uvádí tento příběh: "Představte si, že skupina deseti mladíků jede na výlet. Ubytují se v horské chajdě a je večer. Devět z nich si vezme karty, ale ten desátý si otevře Bibli a začne si číst. To je statečnost! Dokázali byste uvést podobný příklad?" Přihlásí se Pepa a povídá: "Biskupové mají biskupskou konferenci a jsou ubytováni v jednom klášteře. Večer si všichni otevřou breviář, ale jeden z nich si otevře detektivku. Tomu říkám statečnost!"

Panu faráři volal nějaký muž, že se chce stát jeho farníkem. Hned ale dodal, že rozhodně nechce chodit každou neděli na mši, studovat Bibli, číst při bohoslužbě, navštěvovat nemocné nebo učit náboženství. Kněz ho pochválil za rozhodnutí stát se členem farnosti, ale řekl mu, že kostel, který hledá, je na druhém konci města. Muž si napsal adresu a zavěsil. Když druhý den dorazil na adresu, kterou dostal od kněze, poznal následky svého odmítavého přístupu. Stál před ním totiž opuštěný kostel se zabedněnými okny, který byl určen k demolici.

Jedna věřící paní hodně pracovně létala. Protože ji zrovna dvakrát nebavilo jen tak sedět v letadle, vždycky si brala na čtení Bibli. Jednou vedle ní seděl chlapík, který po chvilce čtení přes rameno navázal hovor: "Paní, vy opravdu všem těm věcem věříte?" "No ovšem, vždyť je to přece Bible!" "Co třeba ten chlápek, co ho spolkla ta velryba?" "Myslíte Jonáše? No ano, o tom se tam taky píše." "Jak se mu podle vás povedlo přežít celou dobu přežít uvnitř velryby?" "No, to samozřejmě nevím, ale až půjdu do nebe, tak se ho můžu zeptat." "No a co když ten Jonáš nebude v nebi?" "No, tak to se ho budete moci zeptat zase vy!"

Chirurg, konstruktér a politik se hádají, jaká je první zmíněná profese v Bibli. "Myslím, že lékařská profese byla zmíněna jako první," prohlásí chirurg. "Bůh stvořil Evu z Adamova žebra." "Kdepak, první byla strojařina," tvrdí konstruktér. "Jen si představte, co to bylo za práci, stvořit věci z chaosu." "Ale vůbec ne," triumfuje politik. "Kdo si myslíte, že stvořil chaos?"

Rozhovor v nebi mezi svatým Petrem a Ježíšem:
Ježíš: "Petře, o čem přemýšlíš?"
Petr: "Právě jsem četl, že Bible je nejvydávanější kniha na světě."
Ježíš: "To je skutečně zajímavé. A která kniha je nejčtenější?"

Pan farář zkouší děti v náboženství: "Kdo z vás by dokázal vyjmenovat alespoň tři plody, o kterých mluví Bible?" Po chvíli váhání se přihlásí Pepíček a povídá: "Jablko, víno ...a plod života tvého!"

Při přípravě na manželství připomíná kněz snoubencům Boží slovo: "Nezapomínejte na to, co stojí v Bibli - kamkoliv půjdeš, půjdu i já!" V té chvíli se slečna snoubenka začne smát: "To je problém, protože můj snoubenec je pošťák!"

Byl jeden holič, který se rozhodl hovořit se zákazníky o své víře. Jakmile se druhý den ráno rozbřesklo, vyskočil s postele a dal si závazek: "Dnes budu svědčit prvnímu člověku, který projde mými dveřmi." Zanedlouho přišel do holičství jakýsi muž s prosbou: "Chci oholit!" "Samozřejmě, jen se tady pěkně posaďte do křesla a za chviličku jsem u vás," zaradoval se holič. Odběhl do zadní místnosti, aby se krátce pomodlil: "Bože, přišel mi první zákazník a já mu teď budu vydávat svědectví. Dej mi moudrost, abych zvolil správná slova, která bych mu měl říct. Amen." Kvapně přiběhl zpátky, v jedné ruce břitvu, ve druhé Bibli a prohlásil: "Dobré ráno, pane. Mám pro vás otázku... Jste připraven zemřít?"