V pátek 14. října 2022 začala v Uherčicích příprava na biřmování. Zatím se přihlásilo celkem 15 zájemců, z toho dva dospělí. První setkání bylo především informativní, kdy byli biřmovanci seznámeni s tím, co je čeká. Příprava bude probíhat od října do října, kdy o rok později by v naší farnosti měl otec biskup udělovat tuto svátost křesťanské dospělosti. I když se jednalo především o úvodní setkání, přesto mládež čekal už tzv. „Dotazník biřmovance,“ kdy byli anonymně dotazováni především na svůj duchovní život – modlitba, kostel, svátosti, četba Bible apod. Protože jsme stále na začátku, je možné se ještě přihlásit u o. Petra.