Letos 22. února si brněnská diecéze připomene 50. výročí úmrtí 12. sídelního brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého. Karel Skoupý se narodil 30.12.1886 v Lipůvce (okr. Blansko), kněžské svěcení přijal 16.7.1911 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a jeho prvním působištěm se staly Dyjákovice. Odtud byl povolán zpět do Brna, aby se stal prefektem chlapeckého semináře. Od roku 1923 byl pak celých 25 let jeho rektorem - až do svého jmenování biskupem (1946). Roky 1953-1968 prožil v internaci. V období Pražského jara se brněnští kněží a věřící dožadovali jeho návratu do Brna, což se po delším jednání podařilo. 22.6.1968 za velké účasti věřících proběhlo jeho „druhé“ uvedení na biskupský stolec. Po srpnu 1968 však krátké období relativní svobody skončilo a následovala normalizace a nový útlak církve. Karel Skoupý zemřel 22. února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec 18 let neobsazen. Diecézi v té době vedl kapitulní vikář Ludvík Horký (1913), prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Dne 11. září 2021, při příležitosti oslav 650. výročí založení obce Lipůvka, udělila obec biskupovi Karlu Skoupému, svému rodákovi, čestné občanství in memoriam.

www.biskupstvi.cz