Dne 20. srpna 2021 oslaví brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle 75. narozeniny. Jaký měl a má ve své biskupské službě cíl? „Cíl mám stále jediný – aby diecéze byla živým organismem. Diecézi tvoří mnoho lidí a cesta každého z nich je jedinečná…“

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle se narodil se 20. srpna 1946 v obci Bosonohy (dnes městská část Brna). Protože pocházel z komunistickým režimem pronásledované rodiny (jeho otec byl z politických důvodů 11 let vězněn), nemohl studovat, vyučil se slévačem a odmaturoval až později na večerní Střední škole pro pracující v Brně. Jako dělník pracoval ve Šmeralových závodech, ve Zbrojovce a na stavbě dálnice Praha-Brno. V letech 1969-1971 vykonával základní vojenskou službu. V roce 1971 byl přijat ke studiu na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen 27. června 1976 v brněnské katedrále. Od roku 1976 do roku 1982 působil jako duchovní v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Jihlavě, ve Znojmě, ve Slavkově u Brna, ve Velkých Němčicích a Starovicích. V letech 1982 až 1990 vykonával funkci prefekta, později rektora v Kněžském semináři v Litoměřicích.

Mons. Vojtěch Cikrle je třináctým sídelním biskupem na brněnském biskupském stolci, který zůstal po smrti biskupa Mons. Karla Skoupého 18 let neobsazen. Dnes již svatý papež Jan Pavel II. ho jmenoval brněnským biskupem dne 14. února 1990, biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990.

V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch Cikrle 30. výročí své biskupské služby a stal se nejdéle působícím brněnským sídelním biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce 1777.
Biskup Cikrle vysvětil v letech 1990 až 2021celkem 249 kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze. Je hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. Petra Esterky a Mons. Pavla Konzbula a spolusvětitelem dalších sedmi biskupů, např. současného vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Udělil také 48 svěcení ke službě stálého jáhenství.
Během své služby požehnal nebo vysvětil v brněnské diecézi přes padesát novostaveb kostelů a kaplí, nový klášter sester klarisek a několik nových duchovních center.

V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prvního papeže, který navštívil brněnskou diecézi.

Při České biskupské konferenci je Mons. Vojtěch Cikrle předsedou Komise pro kněžstvo a členem Liturgické komise ČBK.
Jeho biskupské heslo Non ego, sed tu, česky "Ne já, ale Ty" je zkratkou ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat svůj život do Božích rukou.

www.biskupstvi.cz