O slavnosti svatých Petra a Pavla jsme mohli prožívat v Brně velkou slavnost. Ve 14. 00 začala slavná mše svatá, při které přijal biskupské svěcení nový pomocný biskup pro Brněnskou diecézi P. Pavel Konzbul. Katedrála byla zaplněná do posledního místečka, a pro ty, kteří se už nevešli dovnitř, bylo na prostranství připraveno velké promítací plátno s možností posadit se na připravené lavičky. Podle hrubých odhadů se bohoslužby zúčastnilo před 2000 věřících, více než 250 kněží a téměř dvacítka biskupů z naší republiky a Slovenska. Hlavním světitelem byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle, spolusvětiteli byli potom arcibiskup Jan Graubner a biskup Josef Hrdlička. Nechyběli ani další vzácní hosté z veřejného i akademického života, a pochopitelně rodina otce Pavla s jeho maminkou. To vše za přímého přenosu TV Noe a rádia Proglas.
Bohoslužba začala přesně ve 14.00, ještě před ní jsme se modlili růženec za přednesu dvou řeholních sester. Texty při mši se četly ze slavnosti svatých Petra a Pavla, zpívala se píseň „Vyvolil si apoštoly“. Poté, co jsme si vyslechli čtení a evangelium, zazpívali jsme hymnus „Přijď o Duchu přesvatý.“ Biskup Vojtěch v krátké homilii připomněl dnešní oslavence sv. Petra a Pavla a potom vysvětlil, v čem spočívá poslání pomocného biskupa. Po litaniích již následoval samotný akt svěcení. Jakmile byl P. Pavel vysvěcen na biskupa a přijal biskupské insignie, ozval se katedrálou dlouhotrvající potlesk. Mše svatá pak již pokračovala obvyklým způsobem. Na závěr vystoupil se svým přáním kardinál Dominik Duka za celou ČBK, děkan Slouk a potom zástupce farníků. Otec Pavel nakonec poděkoval svému světiteli, všem přítomným, mamince a všem, kdo ho podpírali ve svých modlitbách. Po obřadech byli všichni pozváni na pohoštění před katedrálou, pozvaní hosté potom na příjemný raut. Celá akce byla výborně zorganizována, pořadatelé nezapomněli ani na podávání vody, protože teplota se pohybovala kolem 28 stupňů.
Otci Pavlovi přejeme hodně Boží milosti, požehnání, zdraví a síly do jeho nelehké služby.