O druhé květnové neděli si opět připomeneme Den matek. Tento den dávají děti svým maminkám květiny a drobné dárky a za vše jim děkují. Tento svátek vznikl na památku a počest Anny Jarvisové, která bojovala za práva matek. Anna Jarvisová byla zbožná žena, která měla celkem jedenáct dětí. Pohnutkou k založení tohoto svátku byla pro ni především smrt její maminky. V roce 1907 slaví Anna Jarvisová poprvé Den matek v prostředí svých nejbližších a přátel. Oficiálně byl svátek vyhlášen v roce 1912 v Americe prezidentem Wilsonem. V Československu se svátek začal slavit v roce 1923, později byl zatlačen svátkem MDŽ. Po roce 1989 se opět Den matek slaví a připomíná.

Všem našim maminkám děkujeme za jejich lásku a oběti a vůbec za vše dobré, co pro nás vykonaly a vyprošujeme hojnost Boží milosti, požehnání a mocnou přímluvu Matky Boží Panny Marie.