V pátek 23. června uplyne 50. let vysvěcení pražského arcibiskupa Jana Graubnera na kněze. Při této příležitosti mu Svatý otec František zaslal blahopřejný dopis, který zde přetiskujeme.

Ctihodnému bratru Janu Graubnerovi,

arcibiskupovi a metropolitovi pražskému,

který brzy oslaví zlaté kněžské jubileum, blahopřejeme k láskyplné horlivosti projevované s neúnavnou vytrvalostí a k apoštolské starostlivosti, s níž osvědčenými způsoby pečuje o svěřené stádo, aby živen moudrostí srdce vedl klérus a celý Boží lid ke svornosti, jednotě a úctě vůči každému člověku, aby podporoval evangelizaci, jež je základním posláním církve, a aby neustále vydával svědectví o Ježíšově lásce.

Přejíce vše nejlepší udělujeme jemu i jemu svěřenému lidu s největší radostí požehnání na přímluvu blahoslavené Panny Marie, svatých Víta, Václava a Vojtěcha, a současně prosíme o modlitbu, aby se nám dařilo s evangelní radostí vykonávat Petrův úřad.

Dáno v Římě, v Lateránu 5. dne měsíce června roku 2023.

František

www.cirkev.cz