Farníci z Uherčic přišli s dobrým nápadem. V rámci Svatého roku Božího milosrdenství bude možné každý všední den přijít do kostela sv. Jana Křtitele na 15. hodinu, kde se přítomní věřící budou modlit Korunku k Božímu milosrdenství. Všichni jsou srdečně zváni - každý všední den v 15.00.