Chtěli bychom vás všechny pozvat ke společnému prožívání postní doby.
Prožíváme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Motto tohoto roku je inspirováno větou z Lukášova evangelia:
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“. Papež si přeje, aby křesťanský lid během Svatého roku více přemýšlel o skutcích
tělesného a duchovního milosrdenství a uskutečňoval je.
V letošní postní době se tedy pokusíme i my Boží milosrdenství objevovat a šířit.
Cílem je prostřednictvím textů nedělních evangelií objevovat Boží milosrdenství, které nás bude inspirovat ke konání skutků
duchovního milosrdenství v každo¬denním životě.

(V Uherčicích v kostele je v boční lodi Brána milosrdenství, která byla na 1. postní neděli požehnaná. V následujících postních
nedělích chceme spolu s vámi odemykat tuto bránu. Pokud navštívíte náš kostel, vzadu na stolečku jsou k rozebrání barevné klíče,
na kterých jsou náměty s úkoly pro daný týden. Komu se podaří alespoň jeden z námětů splnit, pověsí následující týden klíček na
háček na Bránu milosrdenství.
Zvláštní úkol pro děti:
Děti nám pomohou bránu hezky ozdobit. A to tak, že vždy, když přijdou do kostela na mši svatou nebo na křížovou cestu, uvážou
jednu mašličku, kterou si vyberou z košíku u Brány, na připravený provázek.
Zapojit se samozřejmě může každý i na dálku a bránu Božího milosrdenství tak otevřít ve svém srdci.)

1. postní týden
Evangelium: Ježíšovo pokušení – Lk 4,1-13 (cyklus C)
Motto: ROZHODNUTÍ
Téma: Pán Ježíš odešel na poušť a tam se čtyřicet dní postil a modlil. Bojoval tam s pokušením. Co mu ďábel nabízel? Mít se dobře, být slavný a mít velkou moc. Ježíš však pokušením nepodlehl a rozhodl se pro dobro, pro Otcovu vůli, i když to pro něj nebylo „výhodné“. Opíral se o Boží slovo a modlitbu. Svým rozhodnutím nás zachránil, ukázal nám Boží milosrdenství a otevřel nám cestu k věčnému životu.
Skutek milosrdenství: RADIT POCHYBUJÍCÍM
Ježíš se rozhodl pro dobro. Abychom mohli „radit pochybujícím“, musíme mít nejdříve my důvěru v Boha a s jeho pomocí překonávat pokušení a správně se rozhodovat.

Námět na úkoly:
Překonat lenost a pohodlnost. Udělat něco dobrého
pro druhé, i když se mi právě nechce.
Zajímat se o druhé a o to, co je trápí.
Poradit co nejlépe, když se mě někdo ptá na radu.
Rozhodnout se vždycky pro dobro, i kdyby se mi druzí smáli.