3. postní týden
Evangelium: Neplodný fíkovník – Lk 13,1-9 (cyklus C)
Motto: TRPĚLIVOST
Téma: Pán Ježíš vyprávěl podobenství o fíkovníku, který už tři roky nepřinášel žádné ovoce. Jeho majitel ho chtěl dát porazit. Ale vinař, který se o fíkovník staral, řekl: „Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese.“ Fíkovník je jako člověk – jako každý z nás. Vinař, který se o něj stará, to je Bůh. Je milosrdný a trpělivě přijímá každého člověka. Čeká, až změníme svůj život a budeme přinášet ovoce.
Skutek milosrdenství: TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽNÉ OSOBY
Bůh je trpělivý, a proto také my máme mít trpělivost se sebou i s druhými.
Přijímáme lidi kolem nás, jací jsou? Bůh nám dává čas – jak ho využíváme?

Námět:
Trpělivě čekat na pomalejšího, naslouchat tomu, kdo nám potřebuje
něco sdělit. Trpělivě jednat s nemocnými, starými nebo nesympatickými lidmi.
Trpělivě čekat – ve frontě na oběd, na autobus...
Mít čas pro druhé a dobře využívat svůj čas.