4. postní týden
Evangelium: Návrat marnotratného syna – Lk 15,1-3.11-32 (C)
Motto: ODPUŠTĚNÍ
Téma: Příběh o návratu marnotratného syna nám ukazuje, jak s námi jedná Bůh. Je to podobenství. Mladší syn si vynutí, aby mu otec dal jeho část majetku, odchází z otcovského domu a veškeré jmění hříšným životem rozhází. Teprve až ho opustí špatní přátelé a má hlad, vzpomene si na svého otce, u kterého měl všechno. Pozná, že jednal špatně. Rozhodne se vrátit k otci a poprosit ho o odpuštění. Čekali bychom, že ho otec zahrne výčitkami a dá mu najevo svou převahu, ale milosrdný otec ho vyhlíží a jde mu naproti. Bez výčitek ho objímá, nechá ho čistě obléct a vystrojí hostinu na oslavu toho, že se syn vrátil. Protože „byl mrtev, a žije“. Ani na druhého syna se otec nezlobí za jeho závist, ale všechny miluje a všem odpouští.
Skutek milosrdenství: ODPOUŠTĚT URÁŽKY
Bůh je milosrdný otec, který nám odpouští, kdykoli k němu přijdeme. Čeká nás s otevřenou náručí, jde nám vstříc. Také my máme v odpuštění napodobovat milosrdného otce a odpouštět třeba „sedmdesát sedmkrát“ – to znamená stále.

Námět:
Odpustit tomu, kdo mi ublížil. Na nikoho se nezlobit.
Smířit se s někým, s kým možná nemluvím.
Předložit Bohu své hříchy ve svátosti smíření.
Poznámky na svou osobu přecházet s humorem.
Neurážet se.