Založení Biskupství brněnského je spjato s církevními reformami Marie Terezie a Josefa II., které v sedmdesátých letech 18. století radikálně zasáhly do života církve v celé habsburské monarchii.
Na přímý podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže Pia VI. bylo roku 1777 povýšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství a na jihozápadě Moravy došlo k založení biskupství nového, se sídlem v Brně. Stalo se tak 5. prosince 1777.
Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, dosavadní probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. Současným diecézním biskupem brněnským, v historickém sledu třináctým v pořadí, je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle (*1946), kterého jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. dne 14. února 1990.
Svatý otec Benedikt XVI.
byl prvním papežem, který navštívil brněnskou diecézi. V neděli 27. září 2009 slavil na tuřanském letišti bohoslužbu společně se sto dvaceti tisíci poutníky.
Hlavními patrony brněnské diecéze stejně jako katedrály v Brně na Petrově jsou svatí apoštolové Petr a Pavel (29. června). Slavnost posvěcení katedrály je připomínána 21. května.
Katedrála sv. Petra a Pavla
Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do sedmdesátých let 12. století. V období gotiky prošel chrám několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petru a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651 - 52 a 1743-46. Když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení brněnského biskupství, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu. Po archeologickém průzkumu, který probíhal v katedrále na počátku 90. let minulého století, je veřejnosti zpřístupněna románsko-gotická krypta.
Základní údaje
Rozloha diecéze je 10 668 km 2. Na tomto území žije 1 386 928 obyvatel (údaj ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011), z toho se k římskokatolické církvi hlásí cca 500 000 osob (tj. 36 %). O současných 451 farností se stará 358 kněží, z toho je 91 řeholních. Působí zde také 43 trvalých jáhnů.
K počtu 608 kostelů, 531 kaplí a 220 kapliček přibylo v letech 1990 až 2013 dvanáct novostaveb kostelů a 32 novostaveb kaplí.
Poutní místa
Na území brněnské diecéze se nachází 61 poutních míst, z nichž třiatřicet je zasvěceno Panně Marii. K nejvýznamnějším poutním místům patří Brno-Tuřany, Hluboké Mašůvky, Kostelní Vydří, Křtiny u Brna, Přibyslavice, Sloup v Moravském krasu, Vranov u Brna, Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a Žarošice.
K významným chrámům se řadí také bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Augustiniánském opatství Brno na Mendlově náměstí, bazilika svatého Prokopa v Třebíči a bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou..
Kapituly
Brněnská diecéze má dvě kapituly: Královskou stoliční kapitulu sv. Petra a Pavla v Brně, která byla založena 7. března 1296, a Význačnou kolegiátní kapitulu u svatého Václava v Mikulově, založenou 22. srpna 1625.
Řeholní řády a kongregace
V brněnské diecézi působí 15 mužských a 22 ženských řeholních řádů a kongregací. Mužským řádem zde nejdéle působícím jsou benediktini, kteří v roce 2008 slavili 960 let od svého příchodu do Rajhradu, resp. na Moravu. Nejstarší ženskou řeholí jsou cisterciačky, jejichž klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova byl založen již roku 1233 královnou Konstancií, matkou svaté Anežky České.
Diecézní muzeum
Diecézní muzeum v blízkosti brněnské katedrály nabízí ke zhlédnutí kromě aktuálních výstav také jedinečnou expozici Vita Christi, v níž obrazy a plastiky pocházející z kostelů a far brněnské diecéze vyprávějí příběh Ježíšova života.
Radio Proglas
Křesťanská rozhlasová stanice Radio Proglas, jediná svého druhu v České republice, zahájila z moravské metropole své vysílání v roce 1995 a za dobu své existence oslovila již statisíce posluchačů (www.biskupstvi.cz).