V souvislosti s bestiálním útokem, k němuž došlo ve čtvrtek 21. prosince 2023 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se Masarykova univerzita s brněnským biskupstvím společně domluvily na zádušní mši svaté za oběti tohoto tragického činu. Zádušní mše svatá bude sloužena v sobotu 23. prosince v 15 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.

„Jsem absolutně otřesen událostmi, které se staly na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a mé myšlenky jsou stále se všemi, kterých se tragická střelba dotkla. Vím, že tento šílený a naprosto neospravedlnitelný čin zasáhl silně emočně také mnoho mých přátel, kolegů i spoustu našich studujících, kteří spontánně vytvořili u naší filozofické fakulty pietní místo za všechny oběti pražské katastrofy. Proto jsem se ještě ve čtvrtek večer spojil s panem biskupem Pavlem Konzbulem, jenž je i členem naší správní rady, a dohodli jsme se na uspořádání zádušní mše svaté za všechny oběti, abychom i tímto způsobem uctili jejich památku a vyjádřili podporu jejich rodinám a blízkým,“ vyjádřil se rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Podobně vnímá situaci i brněnský biskup Pavel Konzbul, který sobotní mši odslouží. „Chceme se společně modlit za všechny oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je to velké neštěstí, která zasáhlo mnoho rodin, navíc v tomto předvánočním období. Zvu všechny, aby přišli do tohoto společenství modlitby a sdílení zármutku. Kněze a věřící naší brněnské diecéze jsem požádal, aby ve svých modlitbách pamatovali nejen na oběti, ale i na jejich příbuzné a blízké,“ uvedl biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.

„Smyslem mše za zemřelé je modlitba, v níž překračujeme ve víře hranice smrti a zesnulé svěřujeme Božímu milosrdenství. Současně je to pomoc i pro nás, abychom se s bolestnou ztrátou vyrovnali,“ doplnil brněnský biskup.

V souvislosti se včerejšími tragickými událostmi se také dnes od 15 hodin uskuteční Pietní setkání před budovou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v ulici Arne Nováka. Akci pořádá Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity.

Na 23. prosince byl vyhlášen státní smutek.

www.biskupstvi.cz