Včera 18. května jsme v našich farnostech slavili Slavnost Nanebevstoupení Páně. V Uherčicích jsme měli tu milost, že jsme mohli po bohoslužbě uctít ostatky blahoslaveného Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 ve věku pouhých 15 let na leukémii. V roce 2020 byl blahořečen a to díky zázračnému uzdravení malého brazilského chlapce právě na přímluvu Carla. Za svůj krátký život vykonal tento blahoslavený mnoho krásných věcí, jak jsme si také připomenuli při četbě jeho životopisu. Poté následovaly litanie, uctívání ostatků a závěrečné požehnání. Přišlo asi 70 zájemců. Několik fotografií najdete potom v naší galerii.