Při příležitosti památky sv. Alfonsa z Liguori (1. srpen), přinášíme některé z jeho citátů:

Mnoho lidí se modlí a nedostává nic, protože se nemodlí tak, jak by se modlit měli. Abychom se dobře modlili, je nejprve třeba pokory.

Proste! Pán nám chtěl dát na srozuměnou, že to máme dělat jako chudí lidé, kteří tak dlouho nepřestávají prosit, stát přede dveřmi a klepat, dokud nedostanou almužnu.

Abychom nebyli přemoženi zlým duchem, k tomu není žádný jiný prostředek obrany než modlitba.

Především musíme Boha prosit o vytrvalost, zvláště v čase pokušení.

Nestyďme se ukazovat jako křesťané!

Kdo chce být blažený, musí se vyhýbat nejenom hříchu, ale také příležitosti ke hřešení.

Kdo je sjednocen s Boží vůlí, prožívá už na tomto světě stálý pokoj.

Všechny naše současné strachy jednou skončí a stanou se nám, když dosáhneme spásy, zdrojem radosti a rozkoše v říši blahoslavených.

Když nás tíží kříže tohoto života, tak se povzbuzujme nadějí na nebe, abychom je trpělivě snášeli.

Co jiného chce Bůh, než naše dobro?