Celostátní setkání mládeže
Minulý týden proběhlo v areálu Univerzity Hradec Králové celostátní setkání mládeže, které se koná v České republice přibližně jednou za pět let. Program byl pestrý, např. zajímavé přednášky, koncerty, workshopy, tvořivé dílny, slavení eucharistie, poutavé katecheze.
Letošním mottem bylo "Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26, 16)
To bylo inspirací pro páteční svědectví skutkem, kdy se mladí mohli zapojit do různých dobrovolných činností v okolí a pomoci tak druhým. Šlo např. o úklid vnitřních i venkovních prostor, nátěr plotů, ale i čas strávený v domově seniorů či nemocnice. Nedílnou součástí setkání byly každodenní diskusní skupinky, které rozmlouvaly na dané téma.
Z uherčické farnosti se CSM zúčastnilo 5 mladých. Přestože nebyli účastni na celém setkání, čas strávený se svými vrstevníky se jim líbil a domů se vrátili načerpaní.