Ve středu 6. září 2017 jsme po prázdninách slavili první dětskou mši svatou. Před bohoslužbou byla příležitost ke svátosti smíření pro školáky a studenty, a zároveň děti a mládež předříkávali modlitbu svatého růžence. Po delší době nám při mši hrál na kytaru Dominik, což je velkým obohacením, protože můžeme zpívat i rytmické písně. Mše svatá začala v 18.00 a kostel byl téměř plný. Dětí přišlo celkem 40. Pan farář všechny přivítal a připomenul, že první mše po prázdninách je moc důležitá, protože přicházíme jednak poděkovat za prázdniny a zároveň si vyprosit dary Ducha svatého pro nastávající nový školní rok. Kněz se také ptal dětí, kdo se už těšil do školy, kdo trochu, a kdo vůbec. Jak anketa dopadla, není těžké uhodnout. Potom P. Petr připomenul „bojové heslo“ do školy: „Hurá, hurá, hurá, začala nám škola.“ Jako tradičně přišlo i na zpovídání našich hrdinů – tedy prvňáčků, a poté již kněz požehnal celkem 11 nových školních aktovek. Na konci mše svaté byly dětem rozdány knížečky pro celoroční soutěž a pak byl představen nový Pozorňásek – gazela, a Hodňásek – vlk. Každé z dětí pak dostalo ještě bonbón, aby si školáci osladili život, protože během školního roku to budou potřebovat. A už nezbývá nic jiného, než dětem popřát požehnaný a úspěšný nový školní rok.