V neděli 12. června farní úřad ve Velkých Němčicích ve spolupráci s Orlem uspořádal jako tradičně kolem svátku sv. Víta dětský den. Vše začalo malováním před kostelem. Nejmladší kategorie malovala zvířátka v ráji, ti větší měli za úkol ztvárnit Davida a Goliáše a ti největší zase poslední večeři. Po hodině malování byla soutěž vyhodnocena, a to už byl v provozu skákací hrad, který tentokrát zapůjčil a přivezl Kamil. Potom se už děti rozběhly soutěžit ve sportovních disciplínách, jako byly kuželky, střelba ze vzduchovky, jízda na koloběžce a další. Jakmile poslední soutěžící dokončil soutěž, začala porota na faře vyhodnocovat výsledky. Mezitím si už děti s rodiči opékaly špekáčky, trhaly třešně a těšily se na vyhodnocení. Ceny byly skvělé pro chlapce i pro děvčata a skutečně stály za to. Kolem 18. hodiny se rodiče s dětmi začali rozcházet domů, někteří ještě poseděli při skleničce dobrého vína. Den se vydařil, bylo krásné počasí, soutěžících dětí bylo asi třicet. Poděkování patří panu Žáčkovi, Milanovi, Kamilovi, Markétě, Lence a mnoha dalším ochotným pomocníkům.