Kolem svátku sv. Víta, spolupatrona a ochránce naší farnosti a také patrona dětí a mládeže, jsme i letos ve spolupráci s Orlem připravili pro děti „Dětský den.“ Začínalo se v neděli 16. června 2019 v 15.30 před kostelem, kde na děti čekaly sportovní disciplíny od házení na koš, jízdu na koloběžce, střelbu ze vzduchovky, kuželky, až po poznávání zvířat a rostlin, které se zase připravili myslivci. Samozřejmě, že nemohl chybět ani skákací hrad. Kolem 17. hodiny děti absolvovaly všechny disciplíny a to už byl připravený na faře oheň na opékání špekáčků. Mezitím porota vyhodnocovala jednotlivé kategorie kluků a děvčat. Dětí soutěžilo něco přes 30, a protože ne všichni soutěžili, mohlo být dětí kolem čtyřiceti. I účast dospělých byla hojná, a kdo přišel, dostal také něco dobrého nejen k jídlu, ale i k pití. Celá akce končila před 21. hodinou. Prožili jsme hezký den. Poděkování patří všem organizátorům a pomocníkům, kteří pro děti celou akci připravili.