O stejné neděli, kdy jsme v naší velkoněmčické farnosti slavili 1. svaté přijímání, jsme potom odpoledne ještě připravili ve spolupráci s orelskou jednotou pro děti dětský den. Ten chystáme vždy kolem svátku sv. Víta, který je spolupatronem naší farnosti. Dětský den začal v 15.30 různými sportovními disciplínami. I letos opět pomohli naši myslivci, kteří nachystali pro děti ukázky své myslivosti, a kdy děti mohly poznávat především naše ptactvo, ale také například naše stromy. Jakmile všechny děti prošly všemi disciplínami, další část programu následovala na faře. Děti si mohly opéct špekáčky, a brzy poté už na všechny čekalo vyhodnocení. Vítězové jednotlivých kategorií dostali diplomy a malé dárky. Ten, kdo nic nevyhrál zase obdržel cenu útěchy. Prožili jsme hezké a příjemné odpoledne. Dětí přišlo 40, stejně tak přišlo i velké množství dospělých, ať už rodičů, prarodičů a dalších. Poděkování patří všem sponzorům, organizátorům a všem, kdo pomohli připravit odpoledne pro děti.