I v tomto roce (2018) připravil Orel Velké Němčice ve spolupráci s farním úřadem Dětský den. Tento den se u nás slaví v souvislosti se svátkem sv. Víta, který je spolupatronem velkoněmčické farnosti.
Letos jsme poprvé vynechali soutěž v malování před kostelem, takže jsme začínali až v 15.30 sportovními disciplínami. Děti soutěžily v obvyklém pětiboji – tentokrát s jednou změnou. Jako tradičně děti trefovaly kbelík míčky, jezdily na čas na koloběžce, snažily se shodit co nejvíce kuželek a být co nejúspěšnější ve střelbě ze vzduchovky. Cvokkolík letos nahradila nová a zajímavá disciplína, se kterou přišli naši myslivci. Děti poznávaly vycpaná zvířata, ptáky a také stromy. Bylo se skutečně na co dívat.
Potom se rodiče i děti přesunuli na faru, kde porota vyhodnocovala sportovní zápolení a mezitím si děti opékaly špekáčky. Účast dětí byla letos rekordní – dětí bylo celkem čtyřicet. Hojný byl i doprovod dospělých. Díky našim vinařům mohli dospělí ochutnat dobrá vína. Bohudíky se odpoledne zatáhla obloha a tak na farním dvoře bylo příjemně a všichni jsme zde prožili příjemné odpoledne. Před 21. hodinou odcházeli poslední účastníci a organizátoři Dětského dne, kterým také patří poděkování, stejně i sponzorům a vůbec všem, kdo se nějakým způsobem zapojili.