Kolem svátku sv. Víta, jednoho z patronů a ochránců naší velkoněmčické farnosti, pořádáme ve spolupráci s Orlem Velké Němčice dětský den. Je to proto, že svatý Vít je patron a ochránce dětí a mládeže. Konečně jsme mohli v klidu a bez omezení po třech letech tento den uspořádat. V letošním roce 2022 vyšel tento dětský den na neděli 12. června. Začátek byl stanoven na 16. hodinu, kdy na děti čekaly různé sportovní disciplíny u kostela. Myslivci si také připravili poznávání rostlin a zvířátek, o což byl velký zájem, protože například nechyběla vycpaná liška, hlava muflona, živá kuřátka a další.

Poté, co děti absolvovaly všechny disciplíny, jsme se všichni přesunuli na faru. Během vyhodnocování soutěže si mezitím děti už mohly opékat špekáčky. Pak přišlo na řadu dlouho očekávané vyhodnocení. Ti nejlepší dostali diplomy a skvělé ceny, ti, kdo nevyhráli, dostali sladkou odměnu. Den se vydařil, rodiče s dětmi se začali rozcházet domů, ostatní dospělí ještě poseděli nad sklenkou dobrého vína. Na faru přišlo něco přes 30 dětí, celkem nás bylo asi 70.