V neděli 4. června 2023 farní úřad a Orel Velké Němčice uspořádali již tradiční dětský den. Opět se začínalo před kostelem, kdy děti zápolily v různých sportovních disciplínách od koloběžkové dráhy, házení míčků, kuželek, střelby ze vzduchovky až po hádání zvířátek, ptáků i rostlin, které pro děti připravili myslivci. Soutěží se zúčastnilo 30 dětí, které byly rozděleny na chlapce a děvčata podle věkových kategorií. Po skončení soutěží se všichni přesunuli na faru, kde už byl připravený oheň, špekáčky, něco k pití a nechyběly ani sladkosti. Mezitím, co si děti opékaly špekáčky, vyhodnocovala porota výsledky jednotlivých kategorií. Jakmile bylo vše vyhodnoceno, diplomy napsány, následovalo již dlouho očekávané vyhlášení těch nejlepších. První tři z každé kategorie si kromě diplomu odnesli i krásné ceny. Potom se už děti i rodiče pomalu rozcházeli domů. Prožili jsme krásné odpoledne, počasí nám přálo. Poděkování patří všem organizátorům a pomocníkům.