U příležitosti svátku svatého Víta, spolupatrona naší velkoněmčické farnosti, uspořádal farní úřad společně s Orlem, dětský den. Vše začalo v neděli 14.6. ve 14.00 na parkovišti před kostelem malováním dětí. Každý soutěžící obdržel balíček s křídami a hned se mohl pustit do malování. Děti byly rozděleny na tři kategorie – nejmenší děti do šesti let, větší do jedenácti let a nakonec ti největší. Každá kategorie pak ještě byla rozdělena na kluky a děvčata. Nejmenší děti měly za úkol malovat zvířátka v ráji, ti větší malovali náš kostel a ti největší měli ztvárnit Daniela v jámě lvové. Po hodině úsilí porota vyhodnotila obrázky, každý soutěžící něco vyhrál, a potom se děti šly zapsat na sportovní disciplíny. Děti čekala jízda na koloběžce po vyznačené dráze, hod na koš, kuželky, cvokkolík a nakonec střelba ze vzduchovky. Během soutěžení nechyběl ani skákací hrad.

Poté, co děti absolvovaly všechny disciplíny, byl už na faře připravený táborák a opékání špekáčků. Mezitím se vyhodnotily sportovní soutěže a první tři z jednotlivých kategorií obdrželi diplom a sladké ceny. Celkem přišlo 30 dětí a asi 20 dospělých. I když bylo velké teplo, den se vydařil. Poděkování patří všem organizátorům a pomocníkům.