Dovolená, prázdniny jsou vhodnou příležitostí pro vybočení ze zajetých kolejí a pro vnímání toho všeho, pro co už máme uzavřené oči.

Čím se nám svět jeví nádhernější a slavnější, tím nádhernější může pro věřícího člověka zářit světlo Boha.

Jsem přesvědčena, že žádná generace si nemůže vzít dovolenou z dějin.

Šťastný je, kdo sedí u jezera a počítá beránky na obloze.

Zůstaňte tak dlouho na dovolené, dokud vás šéf nebude postrádat, ale ne tak dlouho, aby zpozoroval, že jste postradatelný.

Šťastný je, kdo leží na zelené louce ve vysoké trávě, kope do vzduchu nohama, vnímá vůni květin, nechává si větrem pročesávat vlasy, hledí, jak nad ním táhnou mraky a do daleka sní.

Hry a žertování jsou samozřejmě dovolené, avšak teprve po vykonání důležitých a vážných úkolů, tak jako spánek a ostatní způsoby odpočinku.“