Manželka se vrátí nadšená z charizmatické konference, na které dostala dar jazyků. Hned ve dveřích volá na svého manžela: "Představ si, co se stalo - já jsem dostala dar jazyků." Muž se podívá na svou ženu a povídá: "A já jsem si myslel, že ho už dávno máš!"

Františkán, dominikán a jezuita se přeli, který řeholní řád je nejlepší. Ohnivé debaty nebraly konce, proto se tedy řeholníci rozhodli napsat Duchu svatému, aby jejich spor rozsoudil. Brzy dostali z nebe dopis následujícího znění: „Milí přátelé, zanechte svého sporu! Je zcela zbytečný. Vždyť všechny řeholní řády si jsou přece rovny. Váš Duch svatý SJ.

Otec biskup přeložil jednoho mladého kněze do velice problémové farnosti. Když ho potom o dva roky později navštívil, tak shledal ke své velké radosti, že farnost je zcela jiná - bez problémů a navíc živá a kostel plný lidí. Biskup chtěl kněze pochválit, ale zase ne tak, aby byl na sebe pyšný. Proto povídá: "Duch svatý vaším prostřednictvím vykonal v této farnosti skvělé dílo!" "To je pravda, vaše excelence," povídá na to kněz, "ale nezapomeňte, v jakém stavu farnost byla, když se o ni Duch svatý staral sám."

Víte, podle čeho se pozná kněz závislý na počítači? Že se modlí: "Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého. Enter."

Co je zjevení a co zázrak?
Zjevení - kdyby se ve vládě zjevil Duch svatý a řekl jim, že to dělají špatně.
Zázrak - kdyby na to přišli sami.

Které tři věci neví ani Duch Svatý?
Kolik je ženských řeholí, k čemu jsou kanovníci a co si myslí jezuité.