V pátek 26.6. 2015 jsme se při zádušní mši svaté rozloučili s panem děkanem Mons. Václavem Fišerem. Už půl hodiny před začátkem bohoslužby byl kostel plný lidí. S panem děkanem se přišly rozloučit početné zástupy farníků, příbuzných a přátel a také asi osmdesát duchovních. Mše svatá byla skutečně důstojným poděkováním Bohu za život našeho bratra Václava, a také poděkováním P. Václavovi za jeho obětavý život naplněný službou.

Mši svaté předsedal otec generální vikář Jiří Mikulášek. Ten zmínil zásluhu zemřelého ohledně zbudování nového hustopečského chrámu sv. Václava a sv. Anežky, stejně tak i jeho horlivost v pastoračním úsilí. Hlavním tématem promluvy byl potom kněz, jako správce Božích tajemství. Celá bohoslužba se tak nesla v duchu vděčnosti.

Po mši svaté ještě následovaly dva proslovy, ve kterých paní starostka připomenula 36leté požehnané působení pana děkana v Hustopečích, a zástupce farníků zdůraznil Václavovo otcovské srdce. Potom už přišly na řadu závěrečné modlitby u rakve zemřelého, a pak jsme vyšli před kostel, seřadili jsme se a vydali se cestou na místní hřbitov. Cestou kněží zpívali na přání zesnulého jeden z krásných hymnů, kterým doprovázeli Václava před Boží tvář. Panu děkanovi vyprošujeme radost a pokoj u Boha, kterému dlouhá léta svého života věrně a poctivě sloužil.