V neděli 7.1. se nám dětská scholička v kostele v Uherčicích předvedla s pásmem vánočních písniček. Za hojné účasti diváků jsme také shlédli scénku s názvem Dveře do nebe. Ta vyprávěla o tom, jak se děti rozhodly jít hledat dobro, tedy nebe. Do nebe vedou dveře o 7 zámcích a získat všechny klíče vyžaduje určitý sebezápor, pokoru a obětavost. A co až všechny klíče zapadly do zámků a dveře se otevřely? Možná bylo pro některé překvapením, že nebe najdeme všude tam, kde je Ježíš uprostřed nás, to je i tady na zemi. A co jsou ty klíče do nebe? Je to víra, pokora, dobro, odevzdanost, čisté srdce, pravda a nejdůležitější láska.