Letos to bylo již po desáté, co jsme v naší uherčické farnosti uspořádali farní den. Ten se konal o druhé zářijové neděli 8. září 2019 od 14.-19.00. Pro děti byl opět připraven kolotoč a skákací hrad. K poslechu hrála a zpívala cimbálová muzika Šatava a nechybělo ani něco dobrého k jídlu a pití. Počasí nám přálo, neděle se vydařila ke spokojenosti všech. Také mezi nás zavítal otec děkan Jan Nekuda z Hustopečí s novým panem kaplanem Vojtěchem Zahrádkou, který se nám krátce představil. Na farní den nás přišlo asi 200. Pán Bůh zaplať všem pořadatelům, organizátorům a také všem, kdo přijali pozvání.