V neděli 1. září 2019 jsme v naší velkoněmčické farnosti společně prožívali již jedenáctý farní den. Od 13. hodiny začaly již bezprostřední přípravy v sále KD. Pomocníků přišlo dost, takže stoly i židle byly rychle připraveny. Krátce po 15. hodině P. Petr všechny přivítal a poté předal slovo panu starostovi, který krátce farníky také pozdravil. Potom následovalo poděkování panu Ladislavu Frankovi, který ze zdravotních důvodů odchází po mnoha letech věrné a obětavé služby z farní rady. Dlouhá léta byl zároveň předsedou naší farní rady. Laďovi farnost jako výraz poděkování předala dárkový koš, kytici a také upomínku s obrazem našeho kostela s věnováním. Zároveň byla představena Jana Rozková jako nová členka farní rady, která byla zvolena v řádné volbě během posledního setkání farní rady. Pan farář potom ještě farníky seznámil se záměrem úprav presbytáře kostela, kde je snaha především dát svatostánku to místo, které mu náleží a dostat ho tak do přední části presbytáře. Petr Vaněk při té příležitosti nechal vytisknout několik fotografií návrhu pana architekta Jakuba Kotka, který se ujal zpracování záměru po architektonické stránce. Potom se už rozběhl program celého setkání – jako host vystoupila skvělá skupina Srdce ze Šakvic, opět nechyběla cimbálová muzika Eliška, oblíbené písně našich mužáků, pro děti skákací hrad, dobré jídlo a pití, obsluha v režii především mládeže, promítání za života farnosti a další. Tentokrát mezi nás přijel pan děkan Jan Nekuda s novým kaplanem Vojtou Zahrádkou, přijel i otec Vít z Křepic a otec Josef Kohoutek, který zde působil v 80. tých letech. Poděkování patří farní radě, všem, kdo přiložili ruku k dílu, kdo něco chystali, připravovali, nějakým způsobem se zapojili. A mnoha dalším. Den se vydařil, a i když bylo velmi teplé počasí, podle odhadů přišlo na farní den asi 200 farníků.