V neděli 13. září 2020 proběhl v naší uherčické farnosti tradiční farní den. Den byl skutečně nádherný, svítilo sluníčko, bylo teplé počasí, a tak se sešlo asi 150 malých i velkých zájemců. Pro ty malé byl připraven skákací hrad a kolotoč. Pro všechny potom jídlo, pití a nechyběly ani koláčky, které upekly ochotné ženy. Muži ještě přinesli vzorky vína, a tak jsme prožívali pohodu nedělního odpoledne – tentokrát pouze s reprodukovanou hudbou, protože v době koronaviru byl problém sehnat kompletní cimbálku. Ale i tak nám všem bylo dobře. Letos se z účasti omluvil pan děkan, který vyrazil na pěší pouť do Žarošic. Zato mezi nás přijeli i farníci z Velkých Němčic a Křepic. Poděkování patří všem organizátorům, pomocníkům, všem, kdo něco připravovali a chystali, a v neposlední řadě všem, kdo přijali pozvání na náš farní den. A Bohu díky za krásný den a příjemně prožité nedělní odpoledne.