V neděli 5. září 2021 uspořádala naše velkoněmčická farnost tradiční farní den, který se každoročně koná vždy o první zářijové neděli. Byli jsme rádi, že se letos farní den mohl uskutečnit, protože v loňském roce se toto setkání nekonalo z důvodu nepříznivých podmínek. Letos nám již nic nebránilo, zároveň bylo i nádherné počasí, a tak jsme se těšili na příjemně prožité nedělní odpoledne.

Krátce po 15. hodině přivítal místní duchovní správce všechny přítomné, poté předal slovo panu starostovi, a nakonec přečetl zdravici otce biskupa Vojtěcha, který zavzpomínal na své působení ve Velkých Němčicích, a který na konci svého listu poslal všem farníkům své požehnání. Požehnání udělil všem přítomným i otec Josef Kohoutek, jeden z kněží, který také dříve působil v naší farnosti. Otec Josef se rád vrací do naší farnosti a pravidelně se zúčastňuje farních dnů. Kromě otce Josefa mezi nás přijel i hustopečský pan kaplan, a nechyběl ani otec Pavel. Krátce po zahájení se už dali do zpěvu naši mužáci, kteří si připravili pásmo lidových písní, a kdo chtěl, mohl se připojit svým zpěvem. Naši mužáci sklidili zasloužený potlesk, stejně jako cimbálová muzika Eliška, která vystoupila po nich. Samozřejmě, že byl i prostor k popovídání si s přáteli, přičemž na stolech nechyběly výborné koláčky, ani dobré víno. Kdo chtěl, mohl si dát čepované pivo, či limonádu, uzeniny, nebo palačinky, kávu apod. Pro děti byl připravený skákací hrad, který byl v neustálém obležení. Velký zájem byl i o promítání obrázků ze života naší farnosti. Podle odhadů se farního dne zúčastnilo více než 150 zájemců, malých i velkých, nechyběli ani přespolní. Po 19. hodině se lidé začínali pomalu rozcházet. Podle ohlasů byli návštěvníci farního dne moc spokojení a prožili tak příjemné chvíle s přáteli.

Velké poděkování patří všem, kdo jakkoliv s tímto setkáním pomohli, kdo se jakýmkoliv zapojili, chystali, připravovali, pomáhali, účinkovali, sponzorovali…Výčet by byl velký, ale aspoň takto velký dík všem, kdo se o farní den zasloužili.